LOGOPÈDIA I PSICOPEDAGOGIA

What Fun


Els nostres professionals col•legiats t’ofereixen un ventall d'opcions per a poder tractar les dificultats dels alumnes.

Les classes són individualitzades i adaptades al nivell i necessitat de cada alumne. Segons l’edat oferim sessions de 45 ó 60 minuts. Presentem a l’alumne estratègies per anar cobrint aquestes dificultats que força vegades fan que se sentin tristos, cansats i/o angoixats a l’aula. Fem que cada cop es vagin percebent més segurs del seu procés d’aprenentatge. Donem les eines per a poder-se autogestionar a l’escola i a casa. Un treball pluridisciplinal amb coordinació família i escola fan que l’alumne es beneficiï ja que tots els que l’envolten van seguint el mateix camí.

A What fun & aprèn fem DIAGNÒSTIC d’aquestes dificultats per valorar si estem davant un trastorn d’aprenentatge que cal un tractament específic. Si estàs interessat en la valoració del teu fill”, posa’t en contacte amb nosaltres.

Quines reeducacions realitzem en els nostres centres? Us presentem i definim les més típiques:

Dislèxia:

L’Associació Internacional de la Dislèxia, (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003) la defineix com una Dificultat Específica de l’Aprenentatge (DEA) d’origen neurobiològic, caracteritzada per la presència de dificultats en la precisió i fluïdesa en el reconeixement de paraules (escrites) i per un dèficit en les habilitats de descodificació (lectora) i lletreig (ortografia). Aquestes dificultats són normalment conseqüència d’un dèficit en el component fonològic del llenguatge i es presenten de manera inesperada,  ja que altres habilitats cognitives es desenvolupen amb normalitat i la instrucció lectora és adequada.

Dèficit atencional amb o sense hiperactivitat (TDA-H):

El TDAH és un dels trastorns del neurodesenvolupament més freqüents juntament amb la dislèxia. És un trastorn que caracteritza a l’alumne que el pateix com una persona molt impulsiva o amb dificultats per mantenir l’atenció o ser excessivament moguda i amb poc autocontrol. Els alumnes amb TDA-H  solen ser presentar fracàs escolar i sovint dificultats per a mantenir i desenvolupar relacions socials.

Trastorn específic del llenguatge (TEL):

És una limitació significativa del llenguatge que es pot presentar des de la primera infantesa. No està causat per una pèrdua auditiva ni per dany cerebral. Tampoc els alumnes que presenten TEL tenen una  intel·ligència per sota de la mitjana. Es descarta que els infants que pateixen TEL sigui per  factors socioambientals o afectius. Les característiques més significatives són el retard en el desenvolupament de la parla i el llenguatge i un cop aquest apareix, està alterat de manera que tant la comprensió com l’expressió estan afectades. Igual que la resta de trastorns que us hem presentat prèviament, es manté en el temps i els graus d’afectació són variables segons cada nen.

Dislàlies:

Podem definir-la com la dificultat transitòria o permanent de produir o articular de manera correcta els sons de la parla. Ja sigui per omissió, substitució o alteració del so. Pot ser per causes funcionals o morfològiques. Els fonemes de la parla més alterats en la població  i pels que tenim més demanda són la R i la S, tot i que els reeduquem tots.

Deglució atípica:

Es defineix com els moviments compensatoris que es desencadenen per una inadequada activitat lingual en el moment de la deglució. Sovint els nostres alumnes venen derivats pel dentista i/o l’ortodoncista i els hem de tornar a ensenyar a empassar de manera correcta.